Ajudes

Hem fet un recull actualitzat de les principals ajudes de la Generalitat que pot obtindre la teua cooperativa. Hi ha subvencions específiques per a les empreses d’economia social destinades a impulsar la seua constitució, la realització d’inversions, la incorporació de socis i la consultoria i assistència tècnica per a portar endavant projectes de diversificació i consolidació. També hem seleccionat algunes ajudes que són generals per a qualsevol fórmula empresarial i que estan a l’abast de les cooperatives. A més, depenent de l’activitat a què et dediques i de les singularitats de la teua cooperativa, podràs tindre accés a altres programes de suport.

 • Ajudes generals

  Les ajudes per a empreses en general són, principalment, les destinades a impulsar la inversió privada en I+D, Innovació i les inversions de caràcter energètic industrial, mesures que, persegueixen l'objectiu d'incrementar la productivitat mitjançant la millora dels seus nivells d'innovació i estalvi energètic.

  Destinades a potenciar la generació i gestió del coneixement en les empreses, orientades a augmentar la dimensió de les pimes, a diversificar la seua activitat empresarial i a servir de plataforma per al desenvolupament de nous projectes empresarials innovadors, incrementar el nivell tecnològic de les industrials manufactureres a través de la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions.

  Més informació de línies d'ajudes

 • Ajudes especifiques per a cooperatives

  Les ajudes específiques per a les cooperatives són les destinades a impulsar la creació de noves empreses d'economia social, facilitant a les mateixes subvencions per a fer front a les despeses associades a la constitució i registre de la nova empresa i a l'obertura dels seus locals o centres de treball.

  Són ajudes per a fomentar la constitució de les empreses cooperatives en el territori de la Comunitat Valenciana; fomentar la incorporació de persones desocupades com a sòcies indefinides, treballadores o de treball; donar suport a l'adquisició de la condició de persona sòcia de les persones treballadores amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa en la qual s'integren com a sòcies indefinides i, així mateix, donar suport a el desenvolupament de projectes d'inversió productiva i de modernització de les empreses de l'economia social, facilitant així la seua consolidació.

  Més informació de línies d'ajudes