Ajudes especifiques per a cooperatives

Les ajudes específiques per a les cooperatives són les destinades a impulsar la creació de noves empreses d’economia social, facilitant a les mateixes subvencions per a fer front a les despeses associades a la constitució i registre de la nova empresa i a l’obertura dels seus locals o centres de treball.

Són ajudes per a fomentar la constitució de les empreses cooperatives en el territori de la Comunitat Valenciana; fomentar la incorporació de persones desocupades com a sòcies indefinides, treballadores o de treball; donar suport a l’adquisició de la condició de persona sòcia de les persones treballadores amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa en la qual s’integren com a sòcies indefinides i, així mateix, donar suport a el desenvolupament de projectes d’inversió productiva i de modernització de les empreses de l’economia social, facilitant així la seua consolidació.

Més informació de línies d’ajudes