Ajudes generals

Les ajudes per a empreses en general són, principalment, les destinades a impulsar la inversió privada en I+D, Innovació i les inversions de caràcter energètic industrial, mesures que, persegueixen l’objectiu d’incrementar la productivitat mitjançant la millora dels seus nivells d’innovació i estalvi energètic.

Destinades a potenciar la generació i gestió del coneixement en les empreses, orientades a augmentar la dimensió de les pimes, a diversificar la seua activitat empresarial i a servir de plataforma per al desenvolupament de nous projectes empresarials innovadors, incrementar el nivell tecnològic de les industrials manufactureres a través de la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions.

Més informació de línies d’ajudes